Comp-Service świadczy swoje usługi głównie na zasadzie outsourcingu.

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, polegającą na oddaniu innemu przedsiębiorstwu (w tym wypadku mojej firmie) zadań nie związanych bezpośrednio z działalnością Państwa firmy, dzięki czemu możecie skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę działań Państwa firmy.

Podstawowe zalety outsourcingu to:

Oszczędność


Oszczędzają Państwo na za zatrudnieniu informatyka, jego ubezpieczeniu i ewentualnych kursach szkoleniowych. Poza tym, zatrudnienie zwykłego pracownika pociąga za sobą cały szereg pozostałych kosztów związanych z jego urlopami wypoczynkowymi, chorobowymi czy macierzyńskimi oraz odpowiedzialności za jego zdrowie. Zatrudnienie nawet najtańszego informatyka kosztuje obecnie około 2000zł (i jest to najniższe wynagrodzenie). Zawierając umowę outsourcingową obniżają Państwo te koszty kilkukrotnie a dodatkowo zyskują w pełni wykwalifikowanego „pracownika”, którego nie trzeba szkolić, udzielać mu urlopów i co najważniejsze płacić comiesięcznego wynagrodzenia.Jakość


Jakość usług świadczonych przez Państwa firmę może ulec polepszeniu ze względu na to, że nie będą musieli już Państwo zajmować się obsługą informatyczną swojej firmy. Całą swoją energię, wszystkie nakłady pracy, ukierunkowane być przecież powinny tylko na Państwa produkt czy usługę. Nie ma więc sensu zatrudniać kogoś na etat lub samemu się szkolić marnując swój cenny czas i pieniądze. Lepiej zaufać doświadczeniu.Czas


„Czas to pieniądz” - jak mawia stare polskie przysłowie. Zlecając mojej firmie usługi w zakresie IT zyskują Państwo cenny czas, który następnie może być wykorzystany w obrębie Państwa działalności.Bezpieczeństwo


Czy dane zawarte na komputerach Państwa firmy są bezpieczne? Czy są Państwo pewni, że nikt poza uprawnionymi nie ma dostępu do danych w Państwa firmie? Czy przewidzieli już Państwo najbardziej „czarne” scenariusze? Czy zdarzyło się już, że pracując na komputerze utracili Państwo dorobek czasem nawet kilu dni ciężkiej, żmudnej pracy? Zawarta na piśmie umowa, gwarantuje Państwa firmie, że zlecone usługi zostaną wykonane na czas, szybko i bez ryzyka. Taka umowa gwarantuje Państwu stuprocentową poufność i bezpieczeństwo.Pasja


Każde działanie jakie podejmujemy, wykonywane z pasją przewyższa jakością te, które wykonujemy tylko dlatego, że musimy. Tylko pasjonata przyjrzy się problemowi naprawdę z wszystkich stron, dopieści produkt tak, „że mucha nie siada”, poświęci się sprawie nie w stu lecz dwustu procentach oraz poświęci także swój prywatny, wolny czas. Pasjonata nie zaśnie, dopóki nie rozwiąże danego problemu, dopóki nie znajdzie nurtującej odpowiedzi. Wiem o tym dobrze, bo sam mam taką pasję – moja pasja to komputery.


Jak to wygląda w praktyce?

1. Spotykamy się i omawiamy wzajemne oczekiwania. Przedstawiają Państwo problemy jakie spotykają w codziennej pracy. Przyglądamy się z bliska najważniejszym zagadnieniom. Aby dokładnie zbadać niektóre problemy nie wystarczy jedno czy dwa spotkania ale cały szereg. Taką analizę robię zwykle do miesiąca czasu i dopiero po tym czasie możemy sprecyzować warunki na jakich zostanie zawarta umowa.
2. Podpisujemy umowę, która precyzuje działania oraz zakres odpowiedzialności mojej firmy za określone z nich. Taka umowa określa również czas reakcji na zgłoszenie oraz wysokość wynagrodzenia. Wzór takiej umowy zamieszczam tutaj.
3. W zależności od charakteru państwa działalności i godzin pracy, odwiedzam regularnie Państwa firmę osobiście lub zdalnie analizuję pracę serwerów lub poszczególnych stacji roboczych. Oczywiście kiedy potrzebują państwo pomocy, zgłaszacie to telefonicznie bądź mailowo i dany problem rozwiązuję z określonym w umowie czasem reakcji.
4. Raz na miesiąc wystawiam fakturę VAT, którą opłacacie Państwo w określonych w umowie terminach.


Zapraszam gorąco do współpracy! Wstępna analiza GRATIS!